Onze zorg | Lenos BTW

Wij zijn betrokken bij onze klanten, doordat wij hun btw-risico's beheersbaar maken en hen hierdoor ontzorgen. Wij zijn pas tevreden als U geen zorgen meer hebt over de btw, dus laat uw zorg maar de onze zijn.

Een aantrekkelijk prijskaartje en snelle oplevering van adviezen van hoog nivo is daarbij ons doel en de basis van ons succes tot nu toe. Communicatie is een van de pijlers binnen ons bedrijf. Naar de clienten toe betekent dit dat U ons altijd kunt bereiken, het maakt ons niet uit hoe laat en wanneer. U kunt uw vragen direct bij ons neerleggen.

Onze adviezen zijn niet alleen voor het dossier. Wij streven ernaar dat ze ook worden geimplementeerd, op een praktische werkbare wijze. Wij stoppen dus niet na ons advies, maar wij helpen onze clienten ook op de werkvloer.

Cursussen en opleidingen

Bent U op zoek naar een training voor uzelf of uw medewerkers, een seminar of een docent? Wij kunnen dat voor U verzorgen.

Bekijk cursussen en opleidingen

BTW alarm

Het btw alarm informeert U direct over belangrijke onderwerpen. Zo wordt U op tijd gei╠łnformeerd over nieuwe regels of wijzigingen.

Helpdesk

Heeft U in uw werk veel te maken met btw en regelmatig behoefte aan hulp, laat ons dan als vaste vraagbaak optreden om U te helpen.

Ga naar de helpdesk