Zorg | Lenos BTW

Wie is LENOS

LENOS heeft de expertise en ervaring om al uw btw vragen op te lossen en uw bedrijfsvoering op een praktische werkbare wijze aan te passen. Wij sturen U geen samenvatting van de wet en regelgeving, maar een advies waar U mee aan de slag kunt zodat de oplossingen ook kunnen worden toegepast. Ons doel is dat U de oplossingen kunt verwerken in uw contracten, factuurstromen en administratie.

Zorg

Zorginstellingen, maar ook de beoefenaren van de medische beroepen, nemen voor de btw een bijzondere positie in. Dit temeer omdat veelal ook sprake zal zijn van samenwerking, administratieve dienstverlening, detachering van medisch personeel, inkoop medische verrichtingen van ZZP'ers en dergelijke, subsidies welke soms belast zijn etcetera. Zij zullen zich daardoor bij elke soort dienstverlening (door of aan de instelling) moeten afvragen of hiervoor al dan niet een vrijstelling geldt en of de aftrek van voorbelasting wordt beperkt. Het is zelfs mogelijk dat geen sprake is van dienstverlening als ondernemer. Als diensten worden ingekocht van buiten Nederland zal moeten worden beoordeeld of daarvoor btw moet worden afgedragen en/of deze (meteen) geheel of gedeeltelijk in aftrek kan worden gebracht. Hetzelfde geldt voor inkopen van goederen vanuit andere EU landen boven een bepaalde jaarlijks vast te stellen waarde. Vanwege het samengaan van vrijgestelde en belaste prestaties zullen zij moeten beoordelen hoe de voorbelasting moet worden gesplitst; aan de hand van de omzetten of het werkelijk gebruik? Door jaarlijkse schommelingen in de verhouding belaste en vrijgestelde dienstverlening krijgen zij ook volop te maken met de herzieningsproblematiek. Bij nieuwbouw van zorginrichtingen komt de toepassing van de integratieheffing aan de orde en hoe in dat geval de heffing van overdrachtsbelasting op de aankoop van de grond of bestaande bouw kan worden vermeden. Bij inbreng van eigen grond zal in dat geval moeten worden beoordeeld tegen welke waarde dat kan geschieden.

LENOS helpt u bij dit alles.

Cursussen en opleidingen

Bent U op zoek naar een training voor uzelf of uw medewerkers, een seminar of een docent? Wij kunnen dat voor U verzorgen.

Bekijk cursussen en opleidingen

BTW alarm

Het btw alarm informeert U direct over belangrijke onderwerpen. Zo wordt U op tijd gei╠łnformeerd over nieuwe regels of wijzigingen.

Helpdesk

Heeft U in uw werk veel te maken met btw en regelmatig behoefte aan hulp, laat ons dan als vaste vraagbaak optreden om U te helpen.

Ga naar de helpdesk