Vastgoed | Lenos BTW

Wie is LENOS

LENOS heeft de expertise en ervaring om al uw btw vragen op te lossen en uw bedrijfsvoering op een praktische werkbare wijze aan te passen. Wij sturen U geen samenvatting van de wet en regelgeving, maar een advies waar U mee aan de slag kunt zodat de oplossingen ook kunnen worden toegepast. Ons doel is dat U de oplossingen kunt verwerken in uw contracten, factuurstromen en administratie.

Vastgoed

Hoewel de btw vanwege zijn uitzonderingen en regels al werk is voor specialisten, geldt dit te meer voor alles dat betrekking heeft op de wet en regelgeving ten aanzien van onroerende zaken. Vastgoedadvisering is namelijk een specialisme op zich. Bij vastgoedadvisering is het altijd een samenspel van de positie van de verkoper/verhuurder en koper/huurder, in relatie tot de kwalificatie van het vastgoed cq de kavel zelf en de vraag wat de koper/huurder met het (nog te realiseren) pand gaat doen.

Vastgoedontwikkeling leent zich om de verkoop van een pand of terrein zodanig te structureren dat de btw en overdrachtsbelasting zo gunstig mogelijk uitpakt. Maar voorwaarde is dat het fiscale plan in een zo vroeg mogelijk stadium wordt opgesteld en dat de timing juist wordt uitgevoerd. Voorts is het noodzakelijk dat eventuele wijzigingen gedurende de ontwikkeling ook tijdig worden onderkend, zodat aanpassingen van het fiscale plan nog kunnen worden doorgevoerd. Een bijzondere vorm van vastgoedontwikkeling is de verbouwing van panden waar we ons moeten afvragen of sprake is van nieuwbouw, met bijbehorende gevolgen voor de aftrek van voorbelasting en de belastbaarheid van een eventuele verkoop of integratieheffing.

Bij vastgoed is tevens de verhuur van groot belang. Moet en kan er worden geopteerd voor belaste verhuur en zo nee, hoe gaan we dan om met de niet aftrekbare voorbelasting? Tevens spelen zaken als de ingebruikneming, leegstand, herzieningsregeling en heffing bij verkoop van een verhuurd pand.

LENOS helpt u bij dit alles.

Cursussen en opleidingen

Bent U op zoek naar een training voor uzelf of uw medewerkers, een seminar of een docent? Wij kunnen dat voor U verzorgen.

Bekijk cursussen en opleidingen

BTW alarm

Het btw alarm informeert U direct over belangrijke onderwerpen. Zo wordt U op tijd gei╠łnformeerd over nieuwe regels of wijzigingen.

Helpdesk

Heeft U in uw werk veel te maken met btw en regelmatig behoefte aan hulp, laat ons dan als vaste vraagbaak optreden om U te helpen.

Ga naar de helpdesk