Overheid | Lenos BTW

Wie is LENOS

LENOS heeft de expertise en ervaring om al uw btw vragen op te lossen en uw bedrijfsvoering op een praktische werkbare wijze aan te passen. Wij sturen U geen samenvatting van de wet en regelgeving, maar een advies waar U mee aan de slag kunt zodat de oplossingen ook kunnen worden toegepast. Ons doel is dat U de oplossingen kunt verwerken in uw contracten, factuurstromen en administratie.

Overheid

Overheidsinstellingen, semi overheid en samenwerkingsverbanden in de regio nemen voor de btw een bijzondere positie in. Telkenmale zal moeten worden bezien of ze voor de btw als overheid optreden of als ondernemer. En, indien als ondernemer, of de prestaties zijn vrijgesteld of belast. Voorts geldt voor gemeenten en provincies dat zij recht hebben op compensatie, met diverse uitzonderingen. Zij zullen zich daardoor bij elke soort dienstverlening moeten afvragen in welke hoedanigheid wordt opgetreden en of al dan niet een vrijstelling geldt. Vervolgens of de btw voor compensatie of vooraftrek in aanmerking komt danwel die verrekening wordt beperkt. Als diensten worden ingekocht van buiten Nederland zal moeten worden beoordeeld of daarvoor btw moet worden afgedragen en/of deze (meteen) geheel of gedeeltelijk in aftrek kan worden gebracht. Hetzelfde geldt voor inkopen van goederen vanuit andere EU landen boven een bepaalde jaarlijks vast te stellen waarde. Vanwege het samengaan van enerzijds compensabele btw en anderzijds vrijgestelde en belaste prestaties zullen zij moeten beoordelen hoe de voorbelasting moet worden gesplitst; aan de hand van de omzetten of het werkelijk gebruik? Door jaarlijkse schommelingen in de verhouding belaste en vrijgestelde dienstverlening krijgen zij ook volop te maken met de herzieningsproblematiek. Bij nieuwbouw van onroerende zaken komt de toepassing van de integratieheffing aan de orde en hoe in dat geval de heffing van overdrachtsbelasting op de aankoop van de grond of bestaande bouw kan worden vermeden, danwel of sprake is van een vrijstelling op de verkrijging. Bij inbreng van eigen grond zal in dat geval moeten worden beoordeeld tegen welke waarde dat kan geschieden.

LENOS helpt u bij dit alles.

Cursussen en opleidingen

Bent U op zoek naar een training voor uzelf of uw medewerkers, een seminar of een docent? Wij kunnen dat voor U verzorgen.

Bekijk cursussen en opleidingen

BTW alarm

Het btw alarm informeert U direct over belangrijke onderwerpen. Zo wordt U op tijd gei╠łnformeerd over nieuwe regels of wijzigingen.

Helpdesk

Heeft U in uw werk veel te maken met btw en regelmatig behoefte aan hulp, laat ons dan als vaste vraagbaak optreden om U te helpen.

Ga naar de helpdesk