Lucht- en scheepvaart | Lenos BTW

Wie is LENOS

LENOS heeft de expertise en ervaring om al uw btw vragen op te lossen en uw bedrijfsvoering op een praktische werkbare wijze aan te passen. Wij sturen U geen samenvatting van de wet en regelgeving, maar een advies waar U mee aan de slag kunt zodat de oplossingen ook kunnen worden toegepast. Ons doel is dat U de oplossingen kunt verwerken in uw contracten, factuurstromen en administratie.

Lucht- en scheepvaart

Bij lucht- en scheepvaart is het niet alleen van belang welk land heffingsbevoegd is en tegen welk tarief met betrekking tot de levering van het desbetreffende vaartuig of de benodigdheden daarvan aan de exploitant. Van belang is ook hoe de heffing plaatsvindt met betrekking tot diensten aan de vaartuigen, zoals onderhoud en (lucht)havengelden. Voorts is van belang dat er helderheid is over de btw op de diensten die met de lucht- en scheepvaartuigen worden verricht in het kader van het personen- of goederenvervoer. Tot slot is nog van belang hoe de btw verloopt ten aanzien van allerlei vormen van charter en de rol van leasemaatschappijen van vaartuigen welke worden gebezigd in het nationale- en internationale verkeer. Omdat hier grote btw-belangen mee zijn gemoeid is een gedegen onderzoek naar- en vastlegging van de positie van de relevante partijen en prestaties een vereiste om niet tegen fiscale verrassingen op te lopen.

LENOS helpt U bij dit alles.

Cursussen en opleidingen

Bent U op zoek naar een training voor uzelf of uw medewerkers, een seminar of een docent? Wij kunnen dat voor U verzorgen.

Bekijk cursussen en opleidingen

BTW alarm

Het btw alarm informeert U direct over belangrijke onderwerpen. Zo wordt U op tijd gei╠łnformeerd over nieuwe regels of wijzigingen.

Helpdesk

Heeft U in uw werk veel te maken met btw en regelmatig behoefte aan hulp, laat ons dan als vaste vraagbaak optreden om U te helpen.

Ga naar de helpdesk