Energie | Lenos BTW

Wie is LENOS

LENOS heeft de expertise en ervaring om al uw btw vragen op te lossen en uw bedrijfsvoering op een praktische werkbare wijze aan te passen. Wij sturen U geen samenvatting van de wet en regelgeving, maar een advies waar U mee aan de slag kunt zodat de oplossingen ook kunnen worden toegepast. Ons doel is dat U de oplossingen kunt verwerken in uw contracten, factuurstromen en administratie.

Energie

De energiesector heeft voor de btw vele facetten. We noemen er een paar. Allereerst de aanschaf of aanleg van de netwerken in relatie tot de grondeigenaren, bijdragen bij de aanleg van overheidswege, schadeverhaal en de aansluitkosten. Vervolgens de hoedanigheid van de producent (overheid of marktdeelnemer) en de aankoop vanuit het buitenland. Emissierechten spelen zowel een rol bij de verkrijging als bij de “verkoop”. Bij de verkoop van de energieproducten komen zaken aan de orde als facturatie van voorschotten, doorlopende posten, innings- aanmanings- en afsluitkosten, teruglevering en de bijzondere positie van landbouwers en afnemers in het buitenland. Verder hebben we nog te maken met de verleggingsregeling.

LENOS helpt U bij dit alles.

Cursussen en opleidingen

Bent U op zoek naar een training voor uzelf of uw medewerkers, een seminar of een docent? Wij kunnen dat voor U verzorgen.

Bekijk cursussen en opleidingen

BTW alarm

Het btw alarm informeert U direct over belangrijke onderwerpen. Zo wordt U op tijd gei╠łnformeerd over nieuwe regels of wijzigingen.

Helpdesk

Heeft U in uw werk veel te maken met btw en regelmatig behoefte aan hulp, laat ons dan als vaste vraagbaak optreden om U te helpen.

Ga naar de helpdesk