Opslag en transport | Lenos BTW

Wie is LENOS

LENOS heeft de expertise en ervaring om al uw btw vragen op te lossen en uw bedrijfsvoering op een praktische werkbare wijze aan te passen. Wij sturen U geen samenvatting van de wet en regelgeving, maar een advies waar U mee aan de slag kunt zodat de oplossingen ook kunnen worden toegepast. Ons doel is dat U de oplossingen kunt verwerken in uw contracten, factuurstromen en administratie.

Opslag en transport

Distributie is niet het simpele vervoer van goederen van A naar B, maar ook al hetgeen daaromheen wordt verzorgd. Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan de verkopen vanuit Nederland, maar vooral ook aan de inkopen (of goederenverplaatsingen) vanuit landen binnen en buiten de Europese Unie. De distributiebedrijven verrichten aan de inkoopzijde niet alleen diensten op het gebied van douane en accijnzen, maar ze beheren ook btw-entrepots en treden op als fiscaal vertegenwoordiger. Met name voor buitenlandse klanten hebben zij een bijzondere positie. Als fiscaal vertegenwoordiger kunnen zij namelijk voor de buitenlandse klanten beschikken over een vergunning de btw bij invoer te verleggen. Maar dat gaat dan wel gepaard met aansprakelijkheid voor de btw schulden in het geval er iets mis gaat en het nultarief of verleggingsregeling voor de verkoop niet kan worden aangetoond. Voor wat betreft de verkopen spelen zij dus een belangrijke rol waar het de toepassing van het nultarief of verleggingsregeling betreft. Distributiebedrijven zijn verantwoordelijk voor de juiste documenten en bescheiden waarmee door hun klanten het toegepaste nultarief kan worden aangetoond. Als fiscaal vertegenwoordiger zal de distributeur moeten weten of hoe de goederenstromen voor de btw moeten worden afgehandeld. Vervolgens moet worden bepaald hoe een en ander in de aangifte en goederenlisting moet worden verwerkt.

In het kader van hun dienstverlening laden en lossen ze de goederen en slaan zij deze op, en verrichten zij handelingen aan de goederen, zoals verpakken. Hiervoor zal moeten worden beoordeeld of btw verschuldigd is. Vervolgens of het nultarief van toepassing is en of de btw kan worden verlegd naar de opdrachtgever of de dienstverlening mogelijk geheel buiten de heffing van btw valt. Tot slot hoe een en ander in de btw-aangifte en dienstenlisting te verwerken.

Distributiebedrijven krijgen dus te maken met vragen op het gebied van de btw over hun eigen dienstverlening en vragen welke betrekking hebben op de goederen van hun klanten.

LENOS helpt U bij dit alles.

Cursussen en opleidingen

Bent U op zoek naar een training voor uzelf of uw medewerkers, een seminar of een docent? Wij kunnen dat voor U verzorgen.

Bekijk cursussen en opleidingen

BTW alarm

Het btw alarm informeert U direct over belangrijke onderwerpen. Zo wordt U op tijd gei╠łnformeerd over nieuwe regels of wijzigingen.

Helpdesk

Heeft U in uw werk veel te maken met btw en regelmatig behoefte aan hulp, laat ons dan als vaste vraagbaak optreden om U te helpen.

Ga naar de helpdesk