Internationaal | Lenos BTW

Wie is LENOS

LENOS heeft de expertise en ervaring om al uw btw vragen op te lossen en uw bedrijfsvoering op een praktische werkbare wijze aan te passen. Wij sturen U geen samenvatting van de wet en regelgeving, maar een advies waar U mee aan de slag kunt zodat de oplossingen ook kunnen worden toegepast. Ons doel is dat U de oplossingen kunt verwerken in uw contracten, factuurstromen en administratie.

Over de grens

Bij goederentransacties over de grens moet de ondernemer niet alleen bepalen hoe de verkopen moeten worden belast, maar tevens hoe hij zijn inkopen moet verwerken. Daarbij moet ook nog eens een onderscheid worden gemaakt tussen goederenstromen binnen de Europese Unie en goederen die de Europese Unie binnenkomen of verlaten. Het is zelfs mogelijk dat de goederen helemaal niet binnen de Europese Unie worden verhandeld. Daarnaast kennen we nog bijzondere goederenstromen, zoals magazijnverplaatsingen, afstandsverkopen en goederen welke in een ander land worden geinstalleerd. De ondernemer moet niet alleen nagaan waar zijn levering belastbaar is, maar tevens tegen welk tarief en hoe hij dit kan aantonen aan de hand van de administratie. Dit alles leidt uiteindelijk tot de beantwoording van de vragen in welk land aangifte moet worden gedaan, of er verleggingsregelingen gelden, hoe de factuur eruit moet zien en hoe een en ander in de aangifte en listing moet worden verwerkt.

Ook bij diensten over de grens moeten we steeds vaststellen in welk land deze belast worden en aan de hand daarvan bepalen waar en door wie de btw verschuldigd is, of deze al dan niet verlegd is, of de dienst wellicht geheel buiten de heffing van btw valt. Maar ook voor diensten moet worden nagegaan hoe ze in de aangifte en listing moeten worden verwerkt.

LENOS helpt u bij dit alles.

Cursussen en opleidingen

Bent U op zoek naar een training voor uzelf of uw medewerkers, een seminar of een docent? Wij kunnen dat voor U verzorgen.

Bekijk cursussen en opleidingen

BTW alarm

Het btw alarm informeert U direct over belangrijke onderwerpen. Zo wordt U op tijd gei╠łnformeerd over nieuwe regels of wijzigingen.

Helpdesk

Heeft U in uw werk veel te maken met btw en regelmatig behoefte aan hulp, laat ons dan als vaste vraagbaak optreden om U te helpen.

Ga naar de helpdesk