Adviesdiensten | Lenos BTW

Specifieke advisering op maat

Specifieke advisering geschiedt bij ons altijd op maat. Wij werken met vaste uurtarieven. Sommige opdrachten kenmerken zich door een open end situatie omdat tevoren niet is te bepalen hoe de hoeveelheid werk zich zal ontwikkelen. Natuurlijk proberen wij in overleg met onze opdrachtgevers wel zo goed als mogelijk vooraf een inschatting te maken van de kosten. Op grond van die raming kan dan veelal toch worden gewerkt met een offerte die makkelijker te budgetteren is dan een open end situatie. We houden de client in alle gevallen op de hoogte van de stand van zaken. Wat doen we zoal onder meer?

Wij bieden oplossingen voor uw (complexe) btw- en douanevraagstukken.

Wij kunnen tijdelijk voor vervanging van uw eigen btw-bedrijfsfiscalist zorgen, maar ook uw gehele btw-administratie verzorgen, inclusief de btw-aangiften en listings.

Wij kunnen voor uw administratief personeel op de bedrijfsvoering gerichte handboeken en schema's vervaardigen.

Wij kunnen uw bedrijf in het buitenland vertegenwoordigen en uw buitenlandse btw-aangiften verzorgen.

Wij kunnen met checklists uw btw-positie beoordelen en aangeven waar gevaren of mogelijkheden zijn. Bij bedrijfsovername kan dit uitmonden in een complete due diligence.

Wij kunnen namens U onderhandelen met de belastingdienst, maar ook bezwaar en eventueel beroep afhandelen, desnoods tot en met het Hof van Justitie.

Wij verzorgen voor U presentaties, workshops en opleidingen bij U in het bedrijf of op externe locatie.

Wij bespreken uw zaken namens U met accountants, advocaten en notarissen, die van U zelf, maar ook met die van uw handelspartners.

Cursussen en opleidingen

Bent U op zoek naar een training voor uzelf of uw medewerkers, een seminar of een docent? Wij kunnen dat voor U verzorgen.

Bekijk cursussen en opleidingen

BTW alarm

Het btw alarm informeert U direct over belangrijke onderwerpen. Zo wordt U op tijd gei╠łnformeerd over nieuwe regels of wijzigingen.

Helpdesk

Heeft U in uw werk veel te maken met btw en regelmatig behoefte aan hulp, laat ons dan als vaste vraagbaak optreden om U te helpen.

Ga naar de helpdesk