Fiscale vertegenwoordiging | Lenos BTW

European VAT Administration BV

Door middel van "EVA" (European VAT Administration BV) treden wij namens buitenlandse ondernemers op om alhier btw-aangiften, listings en Intrastat-rapportages in te dienen. Dat kan afhankelijk van de situatie als agent, maar ook als Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger of Algemeen Fiscaal Vertegenwoordiger. Wij kunnen dus ook uw buitenlandse handelspartners van dienst zijn in het geval zij in Nederland goederen invoeren en/of in Nederland btw-verplichtingen hebben. 

Bij iedere soort van dienstverlening hoort een eigen prijskaartje dat afhankelijk is van het gekozen produkt, de hoeveelheid data, de frequentie van de aangiften etc. Het is echter in alle gevallen mogelijk dat wij met de buitenlandse ondernemer een vaste prijs per aangifte/rapportage afspreken zodat hij niet voor verrassingen komt te staan.

Buitenlandse bedrijven kunnen voor hun teruggaven gebruik maken van de Stichting Derdengelden Lenos c.s. (KvK 27183378), waardoor zij geen rekening hoeven te openen in Nederland.

Cursussen en opleidingen

Bent U op zoek naar een training voor uzelf of uw medewerkers, een seminar of een docent? Wij kunnen dat voor U verzorgen.

Bekijk cursussen en opleidingen

BTW alarm

Het btw alarm informeert U direct over belangrijke onderwerpen. Zo wordt U op tijd gei╠łnformeerd over nieuwe regels of wijzigingen.

Helpdesk

Heeft U in uw werk veel te maken met btw en regelmatig behoefte aan hulp, laat ons dan als vaste vraagbaak optreden om U te helpen.

Ga naar de helpdesk